donderdag 28 mei 2009

examens

Drie examenklassen nakijken is niet grappig. Dat het cito het nodig vond om in het vwo-examen drie keer zo veel open vragen te stoppen als normaal is ook niet grappig. De tweede correctie die al binnenstroomt terwijl ik nog niet door de eerste ronde heen ben is ook niet grappig.
Maar gelukkig valt er tussendoor nog wel wat te lachen. Zo schreef een havo-leerling dat geluksgevoelens beperkt kunnen worden door gevoelens van jaloerzie. En zojuist las ik in een vwo-samenvatting dat Nederland een goed voorbeeld is van een land dat de gevaren die de moderne samenleving bedreigen weet te prepareren.

Geen opmerkingen: