woensdag 8 april 2009

Volgens het boekje

Gisteravond was het weer eens ouderavond. Mijn lio* was erg opgelucht dat er geen ouders waren die haar wilde spreken. In de toekomst zal dat echter vast wel het geval worden, dus nodigde ik haar uit om mijn oudergesprekken bij te wonen. Tijdens mijn eigen opleiding werd daar zowel in theorie als in de praktijk geen enkele aandacht aan besteed en ik weet nog dat ik het in zeven kleuren in mijn broek deed toen ik voor het eerst een oudergesprek moest voeren. Dit leed wilde ik E. graag besparen. Als ze wat gesprekken in de praktijk zou zien, zou ze hopelijk enigszins beter beslagen ten ijs komen als het wel aan de orde is. De grap van oudergesprekken is dat ze in de praktijk bijna altijd heel erg meevallen. Ouders komen niet om je verwijten te maken, te ontmaskeren, je uit te schelden of waar je je vooraf verder allemaal zorgen over maakt.
Als ik echt pedagogisch verantwoord was, zou ik de gesprekken met E. hebben voorbereid, maar tussen droom en daad stonden wat mondelingen in de weg en ook een hoop correctiewerk. De voorbereiding deed ik dus in mijn eentje, een kwartiertje voor E. en de ouders arriveerden. Na drie gesprekken hadden we een korte pauze en ik vroeg E. wat ze ervan vond. IJverig als zij is, bleek ze van elk gesprek van tien minuten een observatieverslag van twee kantjes te hebben met opmerkingen over mijn gesprekstechnieken, die volgens E. zo uit haar boekje (zij heeft daar dus blijkbaar een boekje over) kwamen, en die ze bovendien had gezien in de rollenspellen op haar opleiding. Ik weet niet of ik E. nou eigenlijk geholpen heb, maar zelf was ik reuze tevreden.

*(Saai) stukje over onderwijsafko's: 'lio' staat voor 'leraar in opleiding', de lio-stage is de laatste stage van de lerarenopleiding, waarin de student feitelijk functioneert als collega (vandaar de ook gebruikte afko cio). De lio heeft een halve lesbaan en wordt op afstand begeleid door de spd (stage practicum docent), die meerdere keren per week met de lio spreekt en regelmatig lessen bijwoont. Daarnaast worden lio en spd waar nodig geholpen door de aba (algemeen begeleider afdeling). Voor de beoordeling krijgt de spd hulp van de ipd (instituut practicum docent). Voor overkoepelende zaken zijn er dan nog de abs (algemeen begeleider school) en de abi (algemeen begeleider instituut).

1 opmerking:

kruemi zei

Afk is de afk voor afk

Zoiets.

Ellen